Zdobywanie wiedzy przez młodych i dojrzewających ludzi jest wyjątkowo ważnym procesem, który kształtuje ich późniejsze życie prywatne, towarzyskie i kreuje ich szanse na odniesienie sukcesu w relacjach zawodowych albo intymnych. Nie dziwi więc, że w wielu krajach kładzie się wielki nacisk na to, aby uczyć dzieci i młodzież odpowiedzialnie i wszechstronnie, tak by po zakończeniu kolejnego etapu edukacji byli świadomi otaczającego świata i radzili sobie z wyzwaniami, jakie on ze sobą niesie. Szczególnie poważnym tematem jest w tym kontekście przygotowanie człowieka do życia seksualnego, a więc poruszenie wszystkich kwestii związanych z anatomią człowieka, jego procesem rozrodczym, hormonami stojącymi za przeżywaniem oraz sposobami radzenia sobie ze zmianami emocjonalnymi i fizycznymi w tym okresie. Dojrzewanie bywa bardzo ciężkim momentem, szczególnie dla tych dzieci, które absolutnie nie wiedzą i nie rozumieją, co się z nimi dzieje i dlaczego ich relacje z rówieśnikami ulegają tak dynamicznym zmianom.

Trudny okres dojrzewania

W tym właśnie okresie pojawia się zafascynowanie płcią przeciwną, dostrzega się różnice w budowie ciała i zaczyna się interesować wszystkim tym, co związane z intymnym przeżywaniem chwil we dwoje. Dążenie do jak najbliższych kontaktów staje się tak silne, że presja wśród rówieśników dodatkowo potęguje chęć zaimponowania innym lub udowodnienie sobie, że nie jest się gorszy od pozostałych. To niestety nie zawsze prowadzi do podejmowania racjonalnych decyzji, zwłaszcza jeśli młodzi nie zostali odpowiednio przygotowani do wejścia w to bardziej dojrzałe i intensywne życie. Oprócz potrzeb typowo seksualnych, które w tym okresie zaczynają dyktować reszcie ciała sposób postępowania, dojrzewanie to także wielka burza emocjonalna i kłopot ze zrozumieniem własnej osobowości, zdefiniowaniem swojej tożsamości. Lekcje przygotowujące do tego momentu w szkole oczywiście nie są w stanie ustrzec przed wszelkimi tego typu problemami, ale mówienie o nadchodzących zmianach i ich przyczynach młodym ludziom pozwala im lepiej zareagować na zmieniający się świat. Zrozumienie, jak i dlaczego połączone są ze sobą najróżniejsze instrumenty i mechanizmy ludzkiego ciała oraz umysłu pozwalają zachowywać się adekwatnie do sytuacji, ale jest ważne także z innego powodu.

Ryzyko zbyt wczesnej inicjacji

Z bardzo wielu różnych powodów dziecko może dążyć do bardzo szybkiego rozpoczęcia współżycia seksualnego z rówieśnikami lub starszymi osobami. Wiele na etapie dojrzewania wynika z tego, jakie wychowanie odbiera dziecko we własnym domu, ale nie zawsze ma to jakiekolwiek przełożenie na pobudzone libido młodego człowieka. Wydaje się, że przede wszystkim ogromnym wyzwaniem stojącym przed nauczycielami oraz rodzicami jest nie tyle zapanowanie nad wiekiem, w którym to dziecko zdecyduje się na inicjację seksualną, ale dołożenie raczej wszelkich starań, aby była to inicjacja w miarę możliwości świadoma oraz odpowiednio przygotowana, bez głupiego ryzyka czy pośpiechu. I tutaj rola rodziców oraz nauczycieli jest wyjątkowo duża, albowiem bardzo ważnym jest, aby dziecko zrozumiało wszystkie konsekwencje związane z rozpoczęciem życia erotycznego. Nie warto oszukiwać dziecka, że seks nie jest przyjemny lub jest czymś złym, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby było ono najlepiej poinformowane i mogło dzięki temu samodzielnie podjąć słuszą decyzję. Mając bowiem komplet informacji na temat tego, jakie są pułapki i zasady współżycia i innym człowiekiem, można w zgodzie z sobą zdecydować, że jest się już gotowym.

Gdy jest się już gotowym

Rodzice obawiający się przesadnie tego, że ich dziecko nieodpowiedzialnie i zbyt wcześnie rozpocznie współżycie z innymi, niekiedy podejmują się bardzo niewłaściwych kroków, aby dziecko w miarę możliwości zniechęcić. Jest to bardzo niekorzystne działanie, ponieważ negatywne mówienie o miłości między ludźmi i podważanie czystości intencji drugiej osoby może rzutować na zaufanie i otwartość potomka w całym jego późniejszym dorosłym życiu. Ważnym jest naturalnie, by dziecko wiedziało, w jaki sposób zabezpieczyć się i na co zwracać uwagę przed rozpoczęciem współżycia a potem już w trakcie aktywnego seksualnie związku. Zwlekanie i przedłużanie na siłę tego, na co ma się ochotę, nie jest jednak wskazane w najmniejszym stopniu.