Kwestie dominacji i uległości są w naukach seksualnych obecne nie od dzisiaj i śmiało można stwierdzić, że wiele związków i relacji międzyludzkich czy zawodowych opiera się właśnie na zasadach podporządkowanie się drugiej osobie – czasami podporządkowanie to wynika z obowiązków prawnych, ale bardzo często jest dobrowolną formą zachowania w stosunkach społecznych. Ludzie chętnie zdejmują z siebie presję oczekiwań czy ułatwiają sobie podejmowanie trudnych decyzji poprzez podporządkowanie się charakterom bardziej władczym i despotycznym. Jedna i druga strona przeważnie z tego tytułu czerpie konkretne korzyści – w symbiozie osoba dominowana jest w stanie zagwarantować swojemu władcy odpowiednie impulsy i bodźce dla jego ego, samemu zostając jednocześnie podporządkowanym i kompletnie sterowanym. Dominowanie w sytuacjach codziennych nie zawsze przekłada się jednak na sprawy łóżkowe, gdzie przeważnie temperament jest kompletnie inny i ludzie radzący sobie z presją na co dzień czasami kompletnie nie są w stanie odnaleźć się w świecie intymnych relacji i spełniania własnych lub cudzych potrzeb seksualnych.

Dominacja w łóżku nowym trendem

Niektóre zachowania i zainteresowania seksualne budzą ogromne zainteresowanie, inne bulwersują i budzą wiele kontrowersji wynikających przede wszystkim z niewiedzy. Z pewnością trudno jest zmusić się do niektórych form współżycia z partnerem, jak chociażby do seksu analnego, tak samo jak trudno jest nagle w ciągu kilku nocy zmienić swoją osobowość z uległej na dominującą. Niewątpliwie jednak rośnie zainteresowanie tymi tematami i próba dokonania wyraźnego podziału na partnera uległego i dominującego w łóżku staje się coraz skuteczniejszym sposobem na zerwanie z seksualną rutyną i oddanie całkowicie kontroli za współżycie w ręce drugiej strony. Dominacji seksualnej można się jednak nauczyć, szczególnie jeśli odważnie wykona się pierwsze kroki zalecane przez terapeutów lub poradniki. Zadowolenie z pierwszych skutków oddania się pod władzę drugiej strony sprawia, że zaczyna się poszerzać horyzonty i przesuwać granicę, do której człowiek jest w stanie się w łóżku posunąć. Nie zawsze jednak trzeba trzymać się sztywnych scenariuszy, tak samo jak nie zawsze dominowanie musi być domeną konkretnej strony.

Zmiana osoby dominującej

Wraz z dominacją przychodzą pewne nowe możliwości – osoba podporządkowująca się woli seksualnej partnera może sama odkryć w sobie pokłady zupełnie innych odczuć i przeżyć fizycznych, otworzyć się na nowe pozycje czy seks analny. Uległość podczas seksu i kompletne oddawanie się w ręce drugiej strony ma także wielki wpływ na strefę emocjonalną i pozwala zbudować jeszcze większe zaufanie między dwojgiem ludzi. Istnieje jednak także ryzyko, że stałe trzymanie się tych samych scenariuszy czy odgrywanie tych samych ról bez przerwy ostatecznie znudzi osobą uległą albo doprowadzi do przesadnego rozrostu fantazji i agresywności dominatora. Świetnym ćwiczeniem dla par próbujących dominacji w domu jest wymienianie się obowiązkami i przekonywanie osoby, która z natury jest bardziej uległa, aby tej jednej nocy to ona wcieliła się w rolę pana i władcy i rozpoczęła realizację swoich pragnień i potrzeb. To zaskakujące, co czasami odkrywa w swoich najśmielszych fantazjach człowiek, który nagle zyskuje przywilej nieograniczonego zabawiania się nagim ciałem drugiej osoby, której nie przysługuje prawo odmowy i musi spełniać wszystkie polecenia.

Pomoce naukowe i akcesoria łóżkowe

Rozpoczęcie zabawy w dominację nie jest trudne, ale wymaga odpowiedniego nastawienia i przede wszystkim partnera gotowego do wkroczenia w ten świat. Istnieje jednak wiele pomocy naukowych i opracowań a także ćwiczeń typowo mentalnych, które mają za zadanie przygotować emocjonalnie i psychicznie człowieka, dla którego jest to pierwsza tak odważna próba poprawy swojego intymnego życia. Oprócz ćwiczeń i propozycji scenariuszy na pierwsze noce, warto wyposażyć się także w bardzo przydatne akcesoria, które zdominowanie drugiej strony czynią łatwiejszym i bardziej podniecającym ze względu na dodatkowe bodźce. Kajdanki, kneble czy pejcze to podstawowe wyposażenie każdej pary, która chce zacząć odkrywanie uroków świata seksualnej podwładności.