635811965851054141Liczba partnerów seksualnych to kwestia nadal drażliwa. Stanowi problem nie tylko w związkach, ale także staje się polem do obserwacji dla socjologów. Obiegowa opinia głosi, że mężczyźni z reguły liczbę kochanek zawyżają, gdyś spotyka się to ze specyficznym odbiorem społecznym i postrzeganiem takiego osobnika jako bardziej męskiego i cieszącego popularnością. W przypadku kobiet zaś większa liczba partnerów seksualnych nie jest postrzegana korzystnie. Jak jest naprawdę?
Dlaczego coraz więcej?
Seksuologowie dostrzegają, że obecnie Polacy i Polki deklarują większą liczbę partnerów seksualnych na przestrzeni swojego życia. Rozwiązanie jest proste. Pokolenie naszych rodziców czy dziadków zwykle dużo wcześniej zakładało rodziny, wstępując w związek małżeński. Obecnie granica ta przesunęła się o kilka, a nawet kilkanaście lat, w związku z czym na poznawanie większej liczby partnerów i kontakty seksualne z nimi mamy najzwyczajniej więcej czasu.
Średni wiek inicjacji
Jeszcze pod koniec lat 90. średni wiek inicjacji seksualnej dla kobiety wynosił 19 lat, dla mężczyzny zaś 18. Obecnie ten wiek obniżył się drastycznie, zmieniły się także proporcje. Dziewczęta wcześniej podejmują pierwsze kontakty seksualne, częściej także to one wychodzą z inicjatywą. Raport profesora Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011” pokazuje, że w obecnie za średni wiek inicjacji seksualnej przyjąć należy 15 rok życia. Według najnowsze danych wcześniej niż przed 15. rokiem życia doświadczenia seksualne miało 3% dziewcząt i 10% chłopców. Wśród 15-16-latków dziewictwo utraciło 13% dziewcząt i 30% chłopców, zaś w grupie rok starszej jest to 32% dziewcząt i 46% chłopców. Proporcje wyrównują się w grupie 18- i 19-latków, gdzie pierwszy raz ma za sobą 51% młodzieży obu płci.
Ilu partnerów?
Cytowane wyżej badania profesora Izdebskiego określały także średnią liczbę partnerów seksualnych. Dla Polek i Polaków do 49. roku życia jest to 4,5 partnera, przy czym mężczyźni deklarują większą liczbę partnerek niż kobiety partnerów. Prawidłowość taka powtarza się także w przypadku podobnych badań realizowanych w innych krajach i na przestrzeni lat. Na naszym polskim gruncie mężczyźni przyznają się średnio do 6,26 partnerek, kobiety zaś – 2,74 partnera. Liczby te jednak z każdym kolejnym rokiem rosną.
Profesor Izdebski podkreślał niespójność tego rodzaju badań, bowiem, jeśli kobiety podają zdecydowanie mniejszą liczbę partnerów, większa liczba partnerek niekoniecznie ma uzasadnienie w rzeczywistości. Autor raportu wskazywał, że z jednej strony mężczyźni mają tendencję do przeszacowywania skali swoich poczynań, kwalifikując jako seks większą pulę zdarzeń. Kobiety natomiast nie traktują w ten sposób doświadczeń jednorazowych, pieszczot (nawet tych bardziej zaawansowanych) czy też brak związku emocjonalnego z partnerem.
Zdrada
Liczba partnerów seksualnych wynika także bezpośrednio ze zwyczajów Polaków kwalifikowanych do kategorii wierności lub jej braku. Do zdrady przyznaje się 15,4% ankietowanych kobiet oraz 25,6% pytanych mężczyzn. Warto jednak zauważyć, że prawie 20% osób w ogóle nie odpowiedziało na to pytanie.
Zwyczaje seksualne
Przeprowadzone badania jednoznacznie pokazują, że z roku na rok wzrasta także liczba użytkowników serwisów erotycznych, klientów sex-shopów (zarówno stacjonarnych, jak i internetowych). Można także, na podstawie danych zawartych w internecie, zauważyć wzrost zainteresowania różnego rodzaju doświadczeniami seksualnymi.
Preferencje i zwyczaje seksualne wynikają oczywiście z przekonań poszczególnych osób. Dostrzec można, że osoby niewierzące są zwykle mniej konserwatywne, znacznie wcześniej inicjują zachowania seksualne i są w tym zakresie znacznie mniej zachowawcze. Dokonują też częstszej zmiany partnerek.